Visammen Tolk og Flyktning, Ahishakiye
Visammen Tolk og Flyktning, Ahishakiye
Meny
 
Tolking i følgende språk:
Vi er et team av tolkere som kan språkene:
- Kirundi
- Swahili
- Kinyarwanda
- Kinyabwisha
- Kinyamulenge
- Chichewa
- Chinyanja
- Engelsk

Vi tilbyr både telefontolking og oppmøtetolking

Ved behov kan man være behjelpelig med kurs i
samfunnskunnskap.