Meny
 
Tolking i følgende språk:
Visammen kan tolke i følgende språk:

- Kirundi
- Kinyarwanda
- Kinyabwisha
- Kinyamulenge
- Swahili


Tolketyper som tilbys av ViSammen:

Telefon, fremmøte, skjerm eller videorom.

ViSammen har tolkeerfaring fra flere kompetanseområder:

- Helse og psykisk helse
- Politi og kriminalomsorg
- Barnevern
- Sosial- og trygdevesen (NAV)
- Utdanning og undervisning
- Utlendingsdirektoratet ( UDI)
- Privat næringsliv