Meny
 
Tilbyr følgende tjenester
* Konsulent- og flyktningtjenester

-> Boveiledning og oppfølging som innebærer blant annet oppfølging og veiledning i hverdagen, herunder helseoppfølging, nettverksbygging, arbeidstilknytning og forståelse av samfunnet. Arbeidet tilpasses den enkelte flyktning, i samarbeid med flyktningkontoret. Det kan også ved behov påløpe arbeid med grupper av flyktninger.

->Informere om introduksjonsordningen
-> Lage individuelle planer ut fra behov
- >Samordne tiltak fra ulike instanser ( Nav, lege/helsesenter, sykehus, tannlege, politiet, barnevern osv)
->Tilrettelegge for integreringsarbeid gjennom kultur- og fritidsaktiviteter
->informere om rettigheter og plikter

*Kulturtolk som innebærer at brukeren får en generell bedre kulturforståelse for en bedre kommunikasjon og integrering. Det gis en innføring for at bruker bedre forstår rettigheter, regler, muligheter, kulturforskjeller og krav. Instanser der kulturtolk kan være nyttig og anbefalt er : Barnevern, NAV, skoler, barnehager, helsetjenester, og flyktningenheter.

* Mottak av flyktninger og se at de kommer seg til rette fra første dag.